Tài sản trên đất thuê của Nhà nước

Tài sản trên đất thuê của Nhà nước

Chào luật sư, tôi có vấn đề thắc mắc, rất mong được luật sư giải đáp giúp.
Công ty tôi thuê đất của Nhà nước 50 năm, giờ hết thời hạn thuê đất. Công ty tôi muốn trả đất cho nhà nước thì phần tài sản trên đất do vốn của công ty bỏ ra sẽ được tính toán như thế nào? Xin cảm ơn Luật sư.
kimnganth@...
Luật sư Phạm Thị  Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội.
Thứ nhất, bồi thường về đất: Theo thông tin bạn cung cấp thì công ty bạn thuê đất của nhà nước và muốn trả lại đất khi hết thời hạn thuê đất nên trường hợp của công ty bạn thuộc trường hợp người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất theo quy định tại điểm c khoản 1 điều 65 luật đất đai 2013: “Các trường hợp thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người bao gồm: c) Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất;”. Vì vậy căn cứ theo quy định tại khoản 3 điều 82 luật đất đai 2013 : “Nhà nước thu hồi đất không bồi thường về đất trong các trường hợp sau đây: Đất thu hồi trong các trường hợp quy định tại Điều 64 và các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 65 của Luật này;” thì trường hợp của bạn sẽ không được bồi thường về đất.
Thứ hai, bồi thường về tài sản gắn liền với đất: Khoản 1 điều 88 luật đất đai 2013 quy định về nguyên tắc bồi thường thiệt hại về tài sản khi nhà nước thu hồi đất: “ Khi Nhà nước thu hồi đất mà chủ sở hữu tài sản hợp pháp gắn liền với đất bị thiệt hại về tài sản thì được bồi thường.”  và theo quy định tại khoản 1 điều 92 Luật đất đai 2013 về các trường hợp nhà nước thu hồi đất không được bồi thường tài sản gắn liền với đất: “ Tài sản gắn liền với đất thuộc một trong các trường hợp thu hồi đất quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, i khoản 1 Điều 64 và điểm b, d khoản 1 Điều 65 của Luật này.”
Đối chiếu các quy định trên với trường hợp của bạn thì công ty bạn không thuộc trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất nên sẽ được nhà nước bồi thường về những tài sản mà công ty đã đầu tư vào đất khi nhà nước thu hồi đất.
Bạn đọc đặt câu hỏi tư vấn miễn phí tại đây hoặc qua mail: banbientap@cafeland.vn, CafeLand sẽ kết hợp cùng các chuyên gia luật trong lĩnh vực bất động sản để giải đáp những trăn trở của bạn đọc trong thời gian sớm nhất.
CafeLand kết hợp Công ty luật TNHH Đức An
Công ty tôi thuê đất của Nhà nước 50 năm, giờ hết thời hạn thuê đất. Công ty tôi muốn trả đất cho nhà nước thì phần tài sản trên đất do vốn của công ty bỏ ra sẽ được tính toán như thế nào? Xin cảm ơn Luật sư.
kimnganth@...
Luật sư Phạm Thị  Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Thanh Xuân, Hà Nội.
Thứ nhất, bồi thường về đất: Theo thông tin bạn cung cấp thì công ty bạn thuê đất của nhà nước và muốn trả lại đất khi hết thời hạn thuê đất nên trường hợp của công ty bạn thuộc trường hợp người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất theo quy định tại điểm c khoản 1 điều 65 luật đất đai 2013: “Các trường hợp thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người bao gồm: c) Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất;”. Vì vậy căn cứ theo quy định tại khoản 3 điều 82 luật đất đai 2013 : “Nhà nước thu hồi đất không bồi thường về đất trong các trường hợp sau đây: Đất thu hồi trong các trường hợp quy định tại Điều 64 và các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 65 của Luật này;” thì trường hợp của bạn sẽ không được bồi thường về đất.
Thứ hai, bồi thường về tài sản gắn liền với đất: Khoản 1 điều 88 luật đất đai 2013 quy định về nguyên tắc bồi thường thiệt hại về tài sản khi nhà nước thu hồi đất: “ Khi Nhà nước thu hồi đất mà chủ sở hữu tài sản hợp pháp gắn liền với đất bị thiệt hại về tài sản thì được bồi thường.”  và theo quy định tại khoản 1 điều 92 Luật đất đai 2013 về các trường hợp nhà nước thu hồi đất không được bồi thường tài sản gắn liền với đất: “ Tài sản gắn liền với đất thuộc một trong các trường hợp thu hồi đất quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, i khoản 1 Điều 64 và điểm b, d khoản 1 Điều 65 của Luật này.”
Đối chiếu các quy định trên với trường hợp của bạn thì công ty bạn không thuộc trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất nên sẽ được nhà nước bồi thường về những tài sản mà công ty đã đầu tư vào đất khi nhà nước thu hồi đất.
Bạn đọc đặt câu hỏi tư vấn miễn phí tại đây hoặc qua mail: banbientap@cafeland.vn, CafeLand sẽ kết hợp cùng các chuyên gia luật trong lĩnh vực bất động sản để giải đáp những trăn trở của bạn đọc trong thời gian sớm nhất.
CafeLand kết hợp Công ty luật TNHH Đức An

Xem thêm: Chung cư giá rẻ - chung cư thanh xuân giá rẻ - Chung cư mini giá rẻ

Like This Post? Please share!

  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

Không có nhận xét nào :

Leave a Reply

Scroll to top